Thursday, January 26, 2012

Лекц 4 Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл

Лекц 4 Үндсэн хөрөнгийн тухай ойлголт, ангилал, анхны өртөг бүрдэлт, 2. Бүтээн босголтын үеийн хүүний капиталжуулалт

1 comment: